نویسنده = جواد بهبودیان
رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 99-105

جواد بهبودیان؛ صدیقه بلادی؛ مهرداد سیمکانی


مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 83-100

صدیقه بلادی؛ جواد بهبودیان؛ پریسا ترابیان


ماتریس نمایی در فیزیک

دوره 28، شماره 2، مهر 1388، صفحه 57-66

جواد بهبودیان؛ طاهره زارع