کلیدواژه‌ها = هالموس
دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 299-315

10.30504/mct.2023.376

سیامک کاظمی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 223-248

10.30504/mct.2023.357

محمدقاسم وحیدی‌اصل


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 177-194

10.30504/mct.2022.342

سیامک کاظمی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 195-211

محمدقاسم وحیدی اصل


چند مسأله خاص ریاضی

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 112-113

مهدی رجبعلی‌پور