موضوعات = آنالیز توابع مختلط
مباحثی از نظریۀ هندسی توابع بر قرص واحد

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 81-98

علی عبادیان


مروری بر کتاب self-similar groups

دوره 31، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط

دوره 19، شماره 2، آذر 1379، صفحه 39-55

ارسلان شادمان