نویسنده = محمدقاسم وحیدی اصل
دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 223-248

10.30504/mct.2023.357

محمدقاسم وحیدی‌اصل


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-17

محمدقاسم وحیدی اصل


علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 13-32

محمدقاسم وحیدی اصل؛ عبدالله جلیلیان


پنجاه سال علم داده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1398.1982

محمد قاسم وحیدی اصل