نویسنده = بیژن ظهوری زنگنه
استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389

شیوا زمانی؛ بیژن ظهوری زنگنه؛ بهناز زرگری


دوب آنالیزدان تمام عیار

دوره 25، شماره 2، مهر 1385، صفحه 71-89

بیژن ظهوری زنگنه


حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا

دوره 21، شماره 2، مهر 1381، صفحه 31-53

بیژن ظهوری زنگنه


روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه