کلیدواژه‌ها = فرآیندهای تصادفی
دوب آنالیزدان تمام عیار

دوره 25، شماره 2، مهر 1385، صفحه 71-89

بیژن ظهوری زنگنه


نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 61-66

روح الله جهانی پور


معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 23، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 45-78

ارسلان شادمان


روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه


مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 49-69

محمدقاسم وحیدی اصل