کلیدواژه‌ها = پژوهش در ریاضیات
مصاحبه با دکتر سیاوش شهشهانی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 157-167

محمدرضا کوشش


نقدی بر کتاب «شاگردی یک ریاضیدان»

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 169-179

محمد جلوداری ممقانی


فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند

دوره 29، شماره 2، مهر 1389، صفحه 21-29

احسان ممتحن


نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


ریاضیات:مرزها و درونماها

دوره 18، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 67-69

ارسلان شادمان