موضوعات = بهینه‌سازی
کاربرد تجزیه‌های ماتریسی در سامانه‌‌های پیشنهادگر

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 97-112

10.30504/mct.2022.335

عفت گلپررابوکی؛ معصومهٔ کیاهی


روش بهینه‌سازی نیوتن در فضاهای ژئودزیک

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 23-46

10.30504/mct.2022.321

بیژن احمدی کاکاوندی


رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 61-78

10.30504/mct.2022.323

زهرا اردولالو؛ عفت گلپررابوکی؛ نظام‌الدین مهدوی امیری


استفاده از بهینه سازی برای بهبود روش های پرتودرمانی در درمان سرطان

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-75

مجید سلیمانی دامنه؛ حامد اعظمی زنوزق؛ مسعود زارع پیشه


تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 71-90

منصور رزقی؛ مهسا یوسفی


شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی

دوره 31، شماره 2، آذر 1391، صفحه 59-81

مازیار صلاحی؛ حبیبه رمضان نژاد آزاربنی


چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 41-54

احسان منبتی؛ حسین تقی زاده کاخکی