موضوعات = علوم کامپیوتر
گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 61-91

بهنام خسروی؛ بهمن خسروی


رتبه بندی رأس‌های گراف

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری


پنجاه سال علم داده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1398.1982

محمد قاسم وحیدی اصل