کلیدواژه‌ها = تاریخ ریاضی
دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-17

محمدقاسم وحیدی اصل


دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-100

10.30504/mct.2021.313

پیام سراجی؛ نرگس عصارزادگان


می خواهم ریاضیدان باشم: فصل 9، سال‌های اول

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-6

محمدقاسم وحیدی اصل


نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی»

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-5

روح الله جهانی پور


نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 21-33

سید حسن علم الهدایی


ابوکامل ریاضیدانی همتراز خوارزمی

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 35-47

کریم صدیقی