موضوعات = آنالیز همساز (هارمونیک)
نگاهی به ابرپالایه‌ها در ریاضیات

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 75-96

10.30504/mct.2022.1038.1734

رامین فعال؛ حمیدرضا ابراهیمی ویشکی


میراث فوریه

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 29-41

سعید مقصودی


مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها

دوره 27، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 16-46

علیرضا مدقالچی


از سری های تیلور تا حرکت براونی

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 67-83

ارسلان شادمان