موضوعات = معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
میراث مسئلهٔ نوزدهم هیلبرت

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 57-74

10.30504/mct.2022.336

مرتضی فتوحی


ریشه ها، مبانی و سیر تکاملی نظریۀ استورم-لیوویل

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 67-87

سیف الله موسی زاده موسوی


تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 1-22

علیرضا سهیلی؛ محمد هادی مصلحی


مسائل وارون

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 1-16

مرتضی فتوحی فیروزآباد؛ محمود حصارکی


آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 13-34

روح الله جهانی پور؛ حسین رحمانیان


آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1380، صفحه 31-44

فرشاد فتاحی