موضوعات = آنالیز تصادفی
جنبه های حرکت براونی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 175-180

روح الله جهانی پور


استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389

شیوا زمانی؛ بیژن ظهوری زنگنه؛ بهناز زرگری


از سری های تیلور تا حرکت براونی

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 67-83

ارسلان شادمان


جنبه های هندسی آنالیز تصادفی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 3-35

روح الله جهانی پور


تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 17-38

روح الله جهانی پور


حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور