کلیدواژه‌ها = نظریه احتمال
نقد کتاب نظریه های فلسفی احتمال

دوره 31، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 67-86

سید محمود طاهری


گفتگو با برادلی افرون

دوره 30، شماره 2، تیر 1390، صفحه 37-56

کسری علیشاهی


دوب آنالیزدان تمام عیار

دوره 25، شماره 2، مهر 1385، صفحه 71-89

بیژن ظهوری زنگنه


نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 61-66

روح الله جهانی پور


پل لوی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 87-89

حسن نجومی


روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه


مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 49-69

محمدقاسم وحیدی اصل