موضوعات = نظریه بازی‌ها
سه حکایت از گلستان سعدی از منظر نظریه بازی‌ها

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 107-118

10.30504/mct.2022.1237.1861

احمد احمدی؛ مریم اسماعیلی؛ جواد فتحی مورجانی


آشنایی با سازوکار‌های جورسازی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 47-59

10.30504/mct.2022.322

محسن پورپونه؛ رسول رمضانیان


کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 179-191

سید مسعود حسینی؛ شهروز جانباز


کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 143-157

مونا باباخانی؛ رضا ندیمی


روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 149-165

مهدی رضا درویش زاده؛ بنفشه راستگو


استراتزی مناقشه در نظریه بازیها

دوره 27، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 47-62

رامین جوادی؛ بهناز عمومی


بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 7-18

مانی رضایی