نویسنده = سعید مقصودی
میراث چهل‌ساله

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 1-46

10.30504/mct.2022.343

سعید مقصودی


تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 77-121

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


آغاز توپولوژی در لهستان

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 93-108

سعید مقصودی


ریاضیات: علم و هنر

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 17-61

سعید مقصودی


میراث فوریه

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 29-41

سعید مقصودی


سی‌سال حدس L^p و مسائل وابسته به آن

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-60

سعید مقصودی


انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (‌قسمت دوم)

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 17-31

سعید مقصودی


انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (قسمت اول)

دوره 32، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 13-35

سعید مقصودی