موضوعات = ترکیبیات
تفاضل متقارن، عدد اصلی، و احتمال

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 111-127

10.30504/mct.2022.1300.1907

علی پارسیان؛ زهرا پارسیان


حل حدسیۀ روتا

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 63-79

سید محمد باقر کاشانی


کاربردهای پایه گربنر در هندسه ترکیبیاتی

دوره 31، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 1-14

زینب مالکی؛ امیر هاشمی


اعداد کاتالان

دوره 30، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 57-72

بهناز کوچک شوشتری


بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 7-18

مانی رضایی


جمع و شمارش: حساب افرازها

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 39-54

پرویز حسن پور فرد


مثلث‌هائی که طول اضلاعشان اعداد صحیح است

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 69-75

علی اکبر محمدی حسن آبادی