نویسنده = روح الله جهانی پور
تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 77-121

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


جنبه های حرکت براونی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 175-180

روح الله جهانی پور


ریاضیات: علم و هنر

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


نوع مقاله‌های «فرهنگ و اندیشه ریاضی»

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-5

روح الله جهانی پور


روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 23-45

روح الله جهانی پور؛ نرگس تراکمه سامانی


جنبه های هندسی آنالیز تصادفی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 3-35

روح الله جهانی پور


تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 17-38

روح الله جهانی پور


نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 61-66

روح الله جهانی پور


حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای

دوره 22، شماره 2، مهر 1382، صفحه 7-24

روح الله جهانی پور


آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 13-34

روح الله جهانی پور؛ حسین رحمانیان