کلیدواژه‌ها = حرکت براونی
جنبه های حرکت براونی

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 175-180

روح الله جهانی پور


از سری های تیلور تا حرکت براونی

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 67-83

ارسلان شادمان


گشت و گذاری پنجاه ساله

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 85-89

ارسلان شادمان


جنبه های هندسی آنالیز تصادفی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 3-35

روح الله جهانی پور


تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 17-38

روح الله جهانی پور


نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 61-66

روح الله جهانی پور


فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 7-32

حسن نجومی


پل لوی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 87-89

حسن نجومی


حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


روشهای احتمالاتی در حل مسائل دترمینیستیک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 41-52

بیژن ظهوری زنگنه


معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات»

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 71-83

ارسلان شادمان