موضوعات = ریاضیات زیستی و دیگر علوم طبیعی
کارایی ‎«نامعقول»‎ ریاضیات‎

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 47-56

10.30504/mct.2022.341

محمد جلوداری ممقانی


آشنایی با سازوکار‌های جورسازی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 47-59

10.30504/mct.2022.322

محسن پورپونه؛ رسول رمضانیان


رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 61-78

10.30504/mct.2022.323

زهرا اردولالو؛ عفت گلپررابوکی؛ نظام‌الدین مهدوی امیری


گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 61-91

بهنام خسروی؛ بهمن خسروی


نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 181-208

میثم میثمی صدر


ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 1-22

سید قهرمان طاهریان


نقد کتاب «راه به سوی حقیقت»

دوره 27، شماره 2، مهر 1387، صفحه 57-68

سید محمد باقر کاشانی


سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه

دوره 27، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 63-70

سید محمد باقر کاشانی


ریاضیات قرن بیستم

دوره 25، شماره 2، مهر 1385، صفحه 49-69

قربانعلی حقیقت دوست بناب


نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان