کلیدواژه‌ها = آموزش ریاضی
پنج اصل برای بازی‌های ریاضی غنی از لحاظ آموزشی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 183-193

نرگس یافتیان؛ حدیث عبدی


روانشناسی پارادکس های ریاضی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 147-156

حسن ملکی؛ مینا جمشیدی؛ مولود موحدی


از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی

دوره 35، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 9-51

زهرا گویا؛ امیرحسین آشنا


تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل

دوره 35، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 89-102

یونس کریمی فردین پور


چرا اثبات؟

دوره 35، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 127-134

رسول نصر اصفهانی؛ فاطمه اختری


آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق

دوره 35، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 135-157

نرگس مرتاضی مهربانی


درک بنی از قواعد و پاسخ ها در ریاضیات مبتنی بر آموزش تجویزی فردی

دوره 35، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 159-183

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرز پور


تفکر مستقل

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 55-60

فریدون رهبرنیا؛ محمد صال مصلحیان


دکتری آموزش ریاضی در دانشگاههای آمریکا

دوره 21، شماره 2، مهر 1381، صفحه 31-53

بیژن ظهوری زنگنه


نقش تاریخ ریاضیات در آموزش و یادگیری ریاضی

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 21-33

سید حسن علم الهدایی