موضوعات = دستگاه‌های دینامیکی
آنالیز متناهی‌وار در فضا‌های همگن

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 265-296

10.30504/mct.2024.1459.2024

کیوان ملاحی کارای


در تقابل با اصل کاوالی‌یری؟ مثالی پارادوکس‌گونه در دینامیک

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 73-95

10.30504/mct.2022.1218.1854

حسام‌الدین رجب‌زاده؛ آرش رستگار؛ میثم نصیری


«بازپخت» چند اثبات کلاسیک

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 113-140

لیلا گرامی معظم


عکس قضیۀ شارکوفسکی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 115-133

مریم ربیعی؛ منیره اکبری


نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-78

مهدی رحیمی؛ مرتضی میرزایی ازندریانی


تاریخچۀ تکامل مدل های شکار-شکارچی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-57

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ هانیه فتاح پور


بررسی دینامیکی سلول عصبی

دوره 30، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 73-96

محمدرضا رزوان؛ سمیه یاسمن


روش های تخمین تعداد صفرهای انتگرال آبلی

دوره 28، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 75-89

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ علی عطابیگی علمی


23 مساله هیلبرت و نگاهی به مساله شانزدهم آن

دوره 24، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 33-47

حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ رسول عاشقی


نقش مدلهای انتگرال پذیر در توسعۀ ریاضیات

دوره 19، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 29-48

ارسلان شادمان