موضوعات = هندسه خمینه‌ها
روش بهینه‌سازی نیوتن در فضاهای ژئودزیک

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 23-46

10.30504/mct.2022.321

بیژن احمدی کاکاوندی


آشنایی با چنبره ناجابجایی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 87-111

10.30504/mct.2022.325

محمد شفیعی


مروری بر عمل های با نقص همگنی یک

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 79-98

پرویز احمدی؛ مسعود حسنی؛ رضا میرزایی


نظریه گره

دوره 31، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 39-65

سیدمحمد باقر کاشانی


دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 63-86

سام نریمان


هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی

دوره 30، شماره 2، تیر 1390، صفحه 57-78

سید محمد باقر کاشانی


اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی

دوره 28، شماره 2، مهر 1388، صفحه 85-93

سید محمد باقر کاشانی


جنبه های هندسی آنالیز تصادفی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 3-35

روح الله جهانی پور


حدس آنتروپی مینیمال

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 1-12

حمیدرضا فنایی


فضاهای کوانتمی و توپولوژی ناجابجایی آنها

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 27-39

سید محمد باقر کاشانی


دوریها و متریکهای ناوردا در آنالیز مختلط

دوره 19، شماره 2، آذر 1379، صفحه 39-55

ارسلان شادمان