موضوعات = نظریه اعداد
پیشینهٔ تاریخی نظریۀ میدان‌های رده‌ای

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 313-342

10.30504/mct.2023.1414.1993

جلال پیردایه؛ آرش رستگار


«بازپخت» چند اثبات کلاسیک

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 113-140

لیلا گرامی معظم


پایه های تودرتو و کاربردهای آنها

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 141-155

امیر هاشمی؛ بنت الهدی بینایی


اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر

دوره 29، شماره 2، مهر 1389، صفحه 75-78

حمیدرضا وهابی


آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای

دوره 22، شماره 2، مهر 1382، صفحه 7-24

روح الله جهانی پور


مسائل سکه و تمبر فرابنیوس و مجموعه های مطلوب

دوره 22، شماره 2، مهر 1382، صفحه 25-40

مهدی رجب زاده مقدم؛ مهدی جوادی


جمع و شمارش: حساب افرازها

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 39-54

پرویز حسن پور فرد


مثلث‌هائی که طول اضلاعشان اعداد صحیح است

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 69-75

علی اکبر محمدی حسن آبادی