موضوعات = زندگی‌نامه و تاریخ ریاضیات
آنالیز در دوران کهن

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 61-82

10.30504/mct.2024.1457.2023

ارشک حمیدی


اولگا تاوسکی-تاد

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 193-212

10.30504/mct.2022.1301.1908

محبوبه علیزاده صنعتی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 299-315

10.30504/mct.2023.376

سیامک کاظمی


تجاهل بورباکی

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 129-150

10.30504/mct.2022.768.1542

محسن خانی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 223-248

10.30504/mct.2023.357

محمدقاسم وحیدی‌اصل


میراث چهل‌ساله

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 1-46

10.30504/mct.2022.343

سعید مقصودی


کارایی ‎«نامعقول»‎ ریاضیات‎

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 47-56

10.30504/mct.2022.341

محمد جلوداری ممقانی


ریاضیات خوب چیست؟

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 131-146

10.30504/mct.2022.1121.1783

طیبه‌سادات طباطبایی‌فر؛ بهزاد نجفی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 177-194

10.30504/mct.2022.342

سیامک کاظمی


دوست دارم ریاضیدان باشم

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 195-211

محمدقاسم وحیدی اصل


راسل و گودل

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-77

احسان ممتحن


دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-100

10.30504/mct.2021.313

پیام سراجی؛ نرگس عصارزادگان


مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 157-171

10.30504/mct.2021.317

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 13-32

محمدقاسم وحیدی اصل؛ عبدالله جلیلیان


ریاضیدانی مقدماتی-اندیش

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 33-39

احسان ممتحن