تعامد برکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 121-130

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی


صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 123-142

سید مجید جعفریان امیری؛ حجت رستمی


رتبه بندی رأس‌های گراف

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 129-147

حسن حیدری؛ سید محمود طاهری


درون جبری(نسبی) در فضاهای برداری

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 55-71

الهام کیانی؛ مجید سلیمانی دامنه


نقد کتاب «راه به سوی حقیقت»

دوره 27، شماره 2، مهر 1387، صفحه 57-68

سید محمد باقر کاشانی


ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها

دوره 19، شماره 2، آذر 1379، صفحه 65-71

حسن حقیقی


اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر

دوره 29، شماره 2، مهر 1389، صفحه 75-78

حمیدرضا وهابی


گشت و گذاری پنجاه ساله

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 85-89

ارسلان شادمان


آیا حساب متعیّن است؟

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 97-105

10.30504/mct.2022.1286.1895

مرتضی منیری


اثبات قضیه در منطق های زمانی به کمک رایانه و کاربر

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 99-117

مجتبی آقایی؛ سید ابوالقاسم کلانتری


رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 99-105

جواد بهبودیان؛ صدیقه بلادی؛ مهرداد سیمکانی


جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی ۵- تا (قسمت اول)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 101-119

مریم السادات فلسفی؛ مریم جمالی گندمانی


تکنیک تبدیل لاپلاس برای محاسبه سریهای نامتناهی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 107-111

سعید علیخانی


آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 117-142

مجتبی بهرامیان


برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 125-130

علیرضا اشرفی؛ الهه سادات حقی


قضیۀ بزو

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 125-140

داود حسن زاده للکامی


چرا اثبات؟

دوره 35، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 127-134

رسول نصر اصفهانی؛ فاطمه اختری


ریاضیات خوب چیست؟

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 131-146

10.30504/mct.2022.1121.1783

طیبه‌سادات طباطبایی‌فر؛ بهزاد نجفی


آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 143-160

محمدرضا رزوان؛ نیلوفر فرج زاده تهرانی


روش‌های جبری در نظریه بازی‌ها

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 149-165

مهدی رضا درویش زاده؛ بنفشه راستگو


ملوین هنریکسن

دوره 29، شماره 2، مهر 1389، صفحه 79-81

احسان ممتحن


سه حکایت از گلستان سعدی از منظر نظریه بازی‌ها

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 107-118

10.30504/mct.2022.1237.1861

احمد احمدی؛ مریم اسماعیلی؛ جواد فتحی مورجانی


آلن شونفیلد

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 113-114

سهیلا غلام آزاد


زندگی نامه گودل

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 119-124

کاوه قاسملو