معرفی و نقد کتاب گسترش ریاضیات

دوره 22، شماره 2، مهر 1382، صفحه 41-75

ارسلان شادمان


قضایای ریاضی، تحلیلی هستند یا ترکیبی؟

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 41-49

ابوالقاسم لاله


چگونه ریاضی بنویسیم

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 43-75

حسن نجومی


مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 43-70

سید محمود طاهری؛ عباس پرچمی؛ ناصر رضا ارقامی


اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 45-54

منوچهر میثاقیان


قضیه دوجمله ای: مفهومی گسترده در ریاضیات دوره اسلامی

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1380، صفحه 45-52

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال


نظریه‌ رسته‌ها؛ هدف یا ابزار

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 47-61

10.30504/mct.2023.1265.1880

امیر جعفری؛ سیامک یاسمی


ریاضیات قرن بیستم

دوره 25، شماره 2، مهر 1385، صفحه 49-69

قربانعلی حقیقت دوست بناب


مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 49-69

محمدقاسم وحیدی اصل


یادداشتی بر مجموعه های حدی در سیستم های دینامیکی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-68

ابولحسن رزمی نیا


کاربرد برچسب گذاری دلپذیر

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1381، صفحه 53-66

کوروش عشقی


نظریه شمارشی پولیا

دوره 32، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 53-71

علیرضا اشرفی؛ فاطمه مفتخر


بافه چیست؟

دوره 34، شماره 2، آذر 1394، صفحه 53-80

داود حسن‌زاده للکامی؛ هاجر روشن شکالگورابی


شمارش سازندگان هرم

دوره 18، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 53-58

فریا نصیری مفخم


بوخبرگر و پایه های گروبنر

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 55-80

رشید زارع نهندی


مروری بر نظریه اثبات

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 55-71

مجتبی آقایی


معرفی و نقد کتاب «دروغهای شاخدار و آمار»

دوره 21، شماره 2، مهر 1381، صفحه 55-62

محمدرضا مشکانی


اعداد کاتالان

دوره 30، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 57-72

بهناز کوچک شوشتری


تحقیق و نوشتن مقاله

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 57-60

رامین تکلوبیغش


شفاف سازی تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین و الگوریتم های بهینه سازی

دوره 31، شماره 2، آذر 1391، صفحه 59-81

مازیار صلاحی؛ حبیبه رمضان نژاد آزاربنی


مروری بر کتاب self-similar groups

دوره 31، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 59-68

محمد جلوداری ممقانی


نظریۀ ارگودیک: دستگاه های دینامیکی از دیدگاه آنالیز تابعی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-78

مهدی رحیمی؛ مرتضی میرزایی ازندریانی


برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 61-62

حمیدرضا وهابی