موضوعات = آنالیز توابع حقیقی
آنالیز در دوران کهن

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 61-82

10.30504/mct.2024.1457.2023

ارشک حمیدی


مشخص‌سازی چندجمله‌ای‌های درجۀ دوم

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 175-183

10.30504/mct.2022.1304.1911

امیرمحمد مؤمنی کوهستانی؛ علیرضا خلیلی اسبوئی


قضیهٔ مماس روبندهٔ مامیکُن

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 129-163

10.30504/mct.2022.1331.1928

میثم سلیمانی ملکان


در تقابل با اصل کاوالی‌یری؟ مثالی پارادوکس‌گونه در دینامیک

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 73-95

10.30504/mct.2022.1218.1854

حسام‌الدین رجب‌زاده؛ آرش رستگار؛ میثم نصیری


چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-161

منصوره موسی پور؛ اسماعیل نیکوفر


محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 209-224

رامتین گلبانگ


تابعی که روی هر بازه پوشا است

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 147-149

احمد محمدی؛ اسماعیل نیکوفر


انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (قسمت اول)

دوره 32، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 13-35

سعید مقصودی


نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان

دوره 30، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-56

محمدرضا میری؛ حسین حسینی گیو؛ غلامرضا محتشمی برزادران


کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 65-79

مجید میرمیران؛ بینش نادری


رمنوجان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1364، صفحه 2-12

علی رجالی


ریشه‌های تاریخی حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 104-116

ابراهیم محمدزاده


مقدمه‌ای بر حسابان کسری و کاربردهای نوظهور آن در مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.30504/mct.2023.1356.1948

حسین تیموری فعال؛ رضا تیموری فعال