توپولوژی تعمیم یافته چیست و منشا آن کجاست؟

دوره 37، شماره 2، آبان 1397، صفحه 109-127

محمدرضا احمدی زند؛ رسول خیری؛ رستم محمدیان


بدرود بورباکی، تغییر دیدمان در ریاضیات

دوره 27، شماره 2، مهر 1387، صفحه 53-56

احسان ممتحن


مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی

دوره 29، شماره 2، مهر 1389، صفحه 61-73

علی سرباز جانفدا؛ سجاد سلامی


حلقه هایی بدون ایدآل های ماکسیمال

دوره 19، شماره 2، آذر 1379، صفحه 61-64

فرج الله اکرم


کاربرد افرازهای برچسب دار در آنالیز حقیقی مقدماتی

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 65-79

مجید میرمیران؛ بینش نادری


از سری های تیلور تا حرکت براونی

دوره 26، شماره 2، مهر 1386، صفحه 67-83

ارسلان شادمان


ریاضیات:مرزها و درونماها

دوره 18، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 67-69

ارسلان شادمان


در تقابل با اصل کاوالی‌یری؟ مثالی پارادوکس‌گونه در دینامیک

دوره 41، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 73-95

10.30504/mct.2022.1218.1854

حسام‌الدین رجب‌زاده؛ آرش رستگار؛ میثم نصیری


مروری بر نگاشت پوانکاره

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 77-99

ابوالحسن رزمی نیا


مجموعه دست‌آورد دنباله همساز و دنباله معکوس اعداد فیبوناتچی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 83-100

صدیقه بلادی؛ جواد بهبودیان؛ پریسا ترابیان


پایاها و نامساوی‌های جدید در هندسه ریمانی

دوره 33، شماره 2، آذر 1393، صفحه 85-97

اعظم اعتماد دهکردی


دیدار با مساله

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 87-99

بامداد یاحقی


نگاهی به دوره های کارشناسی ریاضیات در ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 91-106

وحید مومنایی کرمانی؛ حسین مومنایی کرمانی


حجم گوی های واحد تعمیم یافته

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 91-98

رسول کاظمی؛ رضا کهکشانی


آنالیز غیراستاندارد

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 93-99

محمود بینای مطلق


مروری بر فرم های فیستر

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 99-115

امیرحسین نخودکار


سه روایت از نوسان شدید

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 109-124

حسن مجیدیان؛ خدیجه ندائی اصل


مربع محاطی: مسئله‌ای زیبا در هندسه و توپولوژی

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 113-130

10.30504/mct.2022.337

محمدعلی سیدمظفری؛ علی اصغر رضائی


یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی»

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 117-124

علیرضا مدقالچی