نیوتن و لایب نیتز، سپس کیوشی ایتو

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 61-66

روح الله جهانی پور


دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط

دوره 30، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 63-86

سام نریمان


مجموعه ژولیای چندجمله‌ای‌های چبیشف

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 65-75

منیره اکبری


استفان باناخ

دوره 26، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 67-74

محمد صال مصلحیان؛ حامد اسماعیل زاده


دیدار با مساله

دوره 31، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 69-82

بامداد یاحقی


نرمال سازی نوتر و پایه گربنر

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-84

امیر هاشمی؛ نازنین رحمانی


گشتی در گلستان جانی فون نویمان

دوره 33، شماره 2، آذر 1393، صفحه 69-83

علیرضا الفتی؛ رستم محمدیان


هدیه ای به وارن امبروز

دوره 27، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 71-75

محمد جلوداری ممقانی


دوب آنالیزدان تمام عیار

دوره 25، شماره 2، مهر 1385، صفحه 71-89

بیژن ظهوری زنگنه


معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات»

دوره 20، شماره 2، مهر 1380، صفحه 71-83

ارسلان شادمان


تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 71-90

منصور رزقی؛ مهسا یوسفی


بررسی دینامیکی سلول عصبی

دوره 30، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 73-96

محمدرضا رزوان؛ سمیه یاسمن


سیمای منطق فازی

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 73-92

سید محمود طاهری


نوربرت وینر، ریاضیدانی برای تمام فصول

دوره 23، شماره 2، مهر 1383، صفحه 77-86

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 77-121

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


مروری بر عمل های با نقص همگنی یک

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 79-98

پرویز احمدی؛ مسعود حسنی؛ رضا میرزایی


شما و تحقیق

دوره 29، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 81-90

سید محمد غلامزاده محمودی


بهینه سازی معکوس و کاربردهای آن در شبکه جریان و بهینه سازی سهام

دوره 34، شماره 2، آذر 1394، صفحه 81-95

مجید سلیمانی دامنه؛ شیدا عموکاظمی


کاشی کاری

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 81-107

رسول کاظمی؛ حمیدرضا نعمتی


اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی

دوره 28، شماره 2، مهر 1388، صفحه 85-93

سید محمد باقر کاشانی


پل لوی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 87-89

حسن نجومی


کاربرد تجزیه‌های ماتریسی در سامانه‌‌های پیشنهادگر

دوره 41، شماره 1، آبان 1401، صفحه 97-112

10.30504/mct.2022.335

عفت گلپررابوکی؛ معصومهٔ کیاهی


بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 99-115

محمد صال مصلحیان؛ فاطمه عبدالله زاده گنابادی