بازتاب‌ها، فضای بازتابی و فضای حرکت

دوره 33، شماره 2، آذر 1393، صفحه 3-26

سید قهرمان طاهریان


بازیهای ترکیبیاتی: بی طرفانه - پارتیزانی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 7-18

مانی رضایی


آیا n اول است؟ الگوریتمی همه فهم با زمان اجرای چندجمله ای

دوره 22، شماره 2، مهر 1382، صفحه 7-24

روح الله جهانی پور


جبرهای عملگری

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 7-36

بامداد یاحقی؛ سمیه رحیمی


سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

دوره 35، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 7-27

سیاوش شهشهانی


اندازه های عدم اطمینان

دوره 27، شماره 2، مهر 1387، صفحه 9-26

سید محمود طاهری


تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات

دوره 19، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 11-20

محمد علی پورعبدالله


درونیابی هموگرافیک

دوره 19، شماره 2، آذر 1379، صفحه 11-22

میرکمال میرنیا؛ علیرضا غفاری


مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت

دوره 18، شماره 2، آذر 1378، صفحه 11-19

محمدرضا ودادی


منطق های غیرکلاسیک از دیدگاه جبری

دوره 24، شماره 2، مهر 1384، صفحه 13-31

اسفندیار اسلامی


آشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای

دوره 22، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 13-34

روح الله جهانی پور؛ حسین رحمانیان


انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (قسمت اول)

دوره 32، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 13-35

سعید مقصودی


ریاضیات و علوم مالی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 13-29

زانیار احمدی؛ شیوا زمانی


هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور

دوره 38، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 13-35

علی رجالی؛ سیده آزاده پروانه


آشنایی با حلقه های توابع پیوسته

دوره 31، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 15-50

فریبرز آذرپناه؛ امیدعلی کرمزاده؛ منیره پیمان؛ رستم محمدیان


ریاضیات: علم و هنر

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها

دوره 27، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 16-46

علیرضا مدقالچی


تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970

دوره 25، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 17-38

روح الله جهانی پور


دیفرانسیل و انتگرال از مرتبه کسری

دوره 21، شماره 2، مهر 1381، صفحه 17-30

زهرا خاتمی؛ یحیی علیزاده


ترک ریاضیات به قصد فلسفه

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1380، صفحه 17-30

سید محمد باقر کاشانی


بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950

دوره 36، شماره 2، آذر 1396، صفحه 17-61

سعید مقصودی


آنالیز عددی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 17-39

شاهرخ اسماعیلی


فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند

دوره 29، شماره 2، مهر 1389، صفحه 21-29

احسان ممتحن