راسل و گودل

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 57-77

احسان ممتحن


گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 61-91

بهنام خسروی؛ بهمن خسروی


رتبه تانسور و مسئله بهترین تقریب رتبه پایین

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 61-78

10.30504/mct.2022.323

زهرا اردولالو؛ عفت گلپررابوکی؛ نظام‌الدین مهدوی امیری


آنالیز در دوران کهن

دوره 42، شماره 2، دی 1402، صفحه 61-82

10.30504/mct.2024.1457.2023

ارشک حمیدی


یادی از گوتینگن هیلبرت

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 62-81

فریبا بهرامی


مثلث‌هائی که طول اضلاعشان اعداد صحیح است

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 69-75

علی اکبر محمدی حسن آبادی


گروه‌ها و تقارن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 76-91

جمشید فرشیدی


دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم

دوره 40، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-100

10.30504/mct.2021.313

پیام سراجی؛ نرگس عصارزادگان


دیدار یک ریاضی‌دان از ویتنام

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 82-91

حسین بقایی


آشنایی با چنبره ناجابجایی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 87-111

10.30504/mct.2022.325

محمد شفیعی


بازی باناخ-مازور

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 92-103

اسداله نیکنام


نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی

دوره 39، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 93-106

محمد صال مصلحیان؛ علی طالبی؛ قدیر صادقی


شرلوک هولمز در بابل

دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 93-111

محمد قوامی


خم‌های عجیب در هندسۀ هذلولوی

دوره 39، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 97-113

منیره پیمان


ریشه‌های تاریخی حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوره 1، شماره 1، خرداد 1361، صفحه 104-116

ابراهیم محمدزاده


تفاضل متقارن، عدد اصلی، و احتمال

دوره 42، شماره 1، تیر 1402، صفحه 111-127

10.30504/mct.2022.1300.1907

علی پارسیان؛ زهرا پارسیان